<<
>>

Вступ

Протягом тривалого часу не звертали увагу на те, що в нормальному цивілізаційному суспільстві, де проживають громадяни, які являють собою певний соціум, обов’язково складаються і об’єктивно існують певні соціально-економічні відносини, утворюється певний соціально-економічний “порядок”, який регулює і координує їх.

Тому для нормальної цивілізованої країни, для нормального громадянського співробітництва найпершим імперативом є вивчення на просто “економіки взагалі”, а саме законів цивілізованого громадянського співробітництва, законів, закономірностей і процесів сфери “соціальної економіки”.

Соціальна економіка вивчає закони і закономірності громадянського співробітництва, досягнення соціального консенсусу, пошуку соціального компромісу з метою досягнення загального добробуту в складному і суперечливому світі.

І теорія, і практика соціально-економічного співробітництва, форми соціально-економічного співіснування постійно розвиваються, змінюються, вдосконалюються. Це й дає змогу говорити про соціально-економічний прогрес людства. Він охоплює процеси взаємодії людини з світом соціальної економіки, її соціально-економічну поведінку, вплив цього світу на саму людину, взаємодію людського соціуму з навколишнім середовищем, з економікою як опосередковуючою системою між природою і суспільством, створення соціально-економічного устрою – соціальної ринкової економіки. Головна і відмітна особливість теорії соціальної економіки полягає в органічному поєднанні суто економічного з суто соціальним, причому в їх нерозривних взаємообумовленості та взаємозалежності.

Метою та завданням курсу цієї дисципліни є надання допомоги студентам щодо вивчення закономірностей виникнення, становлення, формування та розвитку соціальної економіки, розуміння ними її загальних ознак та спільних рис, засвоєння її особливостей залежно від об’єктивних та суб’єктивних чинників.

Структура навчального посібника, послідовність і взаємозв'язок його тем спрямовані на поглиблене вивчення студентами спеціальності "економічна теорія" сутності, механізмів та динаміки формування соціальної економіки. Навчальний посібник є одним із варіантів викладання курсу "соціальна економіка".

<< | >>
Источник: О.О. Бєляєв М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник. Соціальна економіка. 2003

Еще по теме Вступ:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ВСТУП
 17. Вступ
 18. ВСТУП