<<
>>

2.1.2.2 Вилучення документів на аварійному об’єкті

Результати судових експертиз багато в чому залежать, зокрема, від повноти і якості підготовлених для їхнього проведення матеріалів.

Відповідно до цього при підготовці і призначенні СІТЕБЖ слідчі (судді), як правило, повинні надати судовому експерту наступні документи (в залежності від виду НС, виконуваних технологічних операцій і місця, де виникла техногенна аварія, нещасний випадок й таке інше, наданий перелік, безумовно, може бути доповнений або деякі матеріали можна з нього прибрати):

- акт спеціального розслідування НС форми Н-5 [30];

- копії акта за формою Н-1 або П-4 на кожного потерпілого окремо [30], якщо розслідувався нещасний випадок невиробничого характеру – НТ [31];

- протокол огляду місця події;

- ескіз місця нещасного випадку, аварії;

- план, схему, ескіз, фотознімки, відеозйомку місця НС, пошкодженого об’єкта, обладнання, устаткування, апаратури тощо;

- приписи посадових осіб органів державного та відомчого нагляду, зокрема форми Н-9 [30], служби охорони праці підприємства;

- висновки експертиз (науково-технічної, медичної та ін.), якщо вони проводились у ході розслідування аварії, нещасного випадку [30];

- медичний висновок про заподіяну смерть чи характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю або наркотиків;

- висновки лікувально-профілактичного закладу про розслідування випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь), результатів вимірів і лабораторних досліджень небезпечних та шкідливих виробничих факторів трудового процесу;

- протоколи опитувань і пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до події;

- копії документів про проходження потерпілими медичних оглядів, навчання та інструктажів з охорони праці;

- положення з СУОП на підприємстві;

- положення про нарядну систему на об’єкті;

- накази, що стосуються питань техніки безпеки, які видавала адміністрація підприємства;

- посадові інструкції причетних до події інженерно-технічних працівників: головного інженера підприємства, заступників директора з виробництва і охорони праці, начальника зміни, диспетчера, начальника (заступника, помічника начальника) дільниці (аварійної), механіка, майстра, бригадира (ланкового) тощо;

- інструкції з охорони праці робітників;

- витяги із законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, вимоги яких були порушені;

- результати необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт, які мають значення по справі, що розглядається;

- технологічний паспорт (проект) проведення робіт, технологічні схеми, схеми стропування і т. ін.;

- інструкції з експлуатації обладнання, машин, механізмів, пристроїв і їх технічні характеристики;

- технічні паспорти, технічні умови та перелік оснащення, безпосередньо задіяного у процесі виробництва;

- матеріали, що містять дані про технічний стан обладнання, машин, механізмів, пристроїв, апаратури, засобів колективного та індивідуального захисту, які мають безпосереднє відношення до процесу проведення робіт і досліджуваної НС (акти випробувань, технічних оглядів та ін.);

- документи, що містять дані про професійну підготовленість осіб, які виконують технологічні операції або керують машинами;

- книги нарядів ділянки, на якій працював потерпілий або відбулася аварія, наряди-допуски, наряди-путівки, розпорядження, накази тощо, які підтверджували б факт відповідності виконуваної роботи в момент НС виданому змінному завданню;

- журнали про інструктаж з техніки безпеки робітників ділянки, на якій виникла аварія або відбувся нещасний випадок, огляду обладнання, замірів різних параметрів, перевірки, приписів інспекції та працівників аварійно-рятувальних підрозділів;

- табелі виходів на роботу працівників аварійної дільниці.

Крім вищеперерахованої загальної документації, може знадобитись потреба вилучити й деякі спеціальні документи, які обумовлені, зокрема, видом аварії або сферою (галуззю) діяльності людини, місцем, де скоївся нещасний випадок.

<< | >>
Источник: Кривченко Ю.О. та ін.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності. 2013

Еще по теме 2.1.2.2 Вилучення документів на аварійному об’єкті:

 1. §3. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення
 2. § 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.
 3. §2. Способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
 4. §7. Дослідження матеріалів документів
 5. § 2. Слідчий огляд документів.
 6. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 7. § 8. Дослідження матеріальної частини документів
 8. §2. Слідчий огляд документів
 9. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 10. §4. Поновлення змісту документів
 11. § 102. Використання печаток і бланків документів
 12. Техніко-криміналістичне дослідження документів
 13. Техніко-криміналістичне дослідження документів
 14. Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства
 15. § 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
 16. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства