<<
>>

1.2 Скорочення

АПК - агропромисловий комплекс.

БГІ - базові галузі індустрії, до яких входять вугільна, металургійна, електроенергетична, хімічна, нафто- й коксохімічна, машинобудівна галузі.

ІТР - інженерно-технічний робітник.

КК України - Кримінальний кодекс України.

КПК України - Кримінальний процесуальний кодекс України.

НДІСЕ - науково-дослідний інститут судових експертиз.

НС - надзвичайна ситуація.

ПЛА - план ліквідації аварій.

СІТЕБЖ - судова інженерно-технічна експертиза безпеки життєдіяльності.

СУОП - система управління охороною праці.

<< | >>
Источник: Кривченко Ю.О. та ін.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності. 2013

Еще по теме 1.2 Скорочення:

  1. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  2. Список скорочень
  3. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
  4. ЗМІСТ
  5. § 3. Соціальні суперечності економіки України та шляхи їх розв’язання
  6. § 2. Роль держави та її функції в управлінні технологічним прогресом.
  7. 4.5. Цукрова промисловість
  8. Тема 5.1. Умовивід як форма мислення
  9. Розвиток базової теорії інвестицій. Теорія індукованих інвестицій
  10. Стаття 13. Статут акціонерного товариства