<<
>>

С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література. Видання розраховане на студентів технічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму «інженерія».

<< | >>
Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
4. Еволюція економічної науки
Глава 2. Суспільне виробництво
Глава 3. Економічні відносини власності
Глава 4. Економічна система суспільства
Глава 5. Ринкова економічна система
Глава 6. Теорія попиту і пропозиції
Глава 7. Теорія фірми
Глава 8. Теорія виробництва
Тема 9. Виробництво та теорія витрат
Глава 10. Конкуренція і монополія
Глава 11. Доходи та їх розподіл
Глава 12. Макроекономічний аналіз: народногосподарський облік і система національних рахунків
Глава 13. Держава в економічній системі
Глава 14. Макроекономічна рівновага
Глава 15. Макроекономічна нестабільність: безробіття і інфляція
Глава 16. Гроші та грошово-кредитна політика
Глава 17. Фінанси в економічній системі
Глава 18. Економічне зростання
Глава 19. Світове господарство
Глава 20. Основні форми світогосподарських зв’язків
Глава 21. Економічні аспекти глобальних проблем

Книги и учебники по дисциплине Экономическая теория:

 1. В.Е. Сазонов. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты - 2012 год
 2. А.В.БОНДАРЬ, В.В. РИМКЕВИЧ. Экономическая теория - 2010 год
 3. Гордеев В.А.. Экономическая теория - 2010 год
 4. Н.И. Базылев, М.Н. Базылева. КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ в таблицах и схемах - 2010 год
 5. Косьмин, А.Д.. Экономическая теория в вопросах и ответах - 2008 год
 6. Н.Ф. Данилова, Т.В. Лахнова, В.Г. Мазанова. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ - 2008 год
 7. Океанова З.К.. Экономическая теория - 2008 год
 8. Л.П. Пацкевич. Экономическая теория. Курс лекций - 2007 год
 9. Азаров В.С.. Современная экономика: вопросы теории, практики и методики изучения.2006 - 2006 год
 10. Брезгин В.С.. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебно-методические материалы - 2006 год
 11. Цимбалюк А.А., Данильченко Е.П.. Экономическая теория: Краткий конспект лекций для студентов-иностранцев - 2006 год
 12. О.О. БЄЛЯЄВ та інші. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ - 2003 год
 13. Шахнович С.В., Шахнович Е.С.. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Курс лекций - 2003 год
 14. И.С. Светлицкий. Экономическая теория - 2002 год
 15. Бурба В.В, Ломовцева О.А.. Основы антимонопольной деятельности - 2001 год
 16. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков . Экономическая теория - 2001 год
 17. Мочерный Степан Васильевич и др.. Экономическая теория. - 2000 год
 18. Чепурин M. H.. КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ - 1996 год
 19. Вой­тов А. Г.. Экономика. Общий курс - 0000 год
 20. БОРОВИКОВ В.И.. Основы экономического роста. Часть 1. Экономическая теория - 0000 год