<<
>>

В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Перший в Україні підручник галузі иауки права, яка мас свою Історію, предмет і систему вивчення. У ньому пропонуються для вивчен­ня кооперативні відносини, які понад 100 років існують в Україні. Нині вони частково врегульовані нормами комплексної галузі кооперативного права, зокрема законами України «Про сільськогосподарську коопера­цію- і -Про споживчу кооперацію» Інститути цієї галузі права розгля­даються у взаємодії з нормами цивільного, господарського, адміністра­тивною, фінансового, трудового та інших галузей права.

<< | >>
Частина перша Розділ І Загальна теорія кооперативного права Предмет, система, витоки, суб'єкти
§ 5. Принципи кооперативного права
Розділ II Історія кооперативного руху і кооперативного права в Україні
Розділ III Витоки кооперативного права
Розділ IV Право членства в кооперативі (товаристві)
Правове становище кооперативів та їх об'єднань
Право власності в кооперації
Право кооперативного самоврядування
Правове регулювання кооперативної діяльності
Договірні форми кооперативних відносин
Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів
Юридичне обслуговування кооперативів
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
Правова охорона кооперативної власності
Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління - 2014 год
  2. Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник - 2009 год
  3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2009 год
  4. Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства - 2007 год
  5. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія - 2007 год
  6. Петрик И.И.. Документальная информация о хозяйственных обществах в Украине - 2003 год
  7. Блюмхардт Александр. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - 2002 год
  8. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. - 0000 год