<<
>>

І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Монографія містить аналіз одного з найважливіших та найактуальніших правових явищ сучасності — корпоративного управління. Дослідження феномену корпоративного управління відбувається в різних ракурсах — від історичного та порівняльно-правового до зіставлення в перехрещуваному аналізі різних правових інститутів: права власності, юридичних осіб, об’єктів (зокрема цінних паперів) та їх обігу тощо. Виявлено сутність корпоративних відносин, причини неналежного рівня їх регулювання. Оцінено нинішній стан корпоративного управління з позицій європейських стандартів та принципів.

<< | >>
СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАЦІЙ, КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА та корпоративного управління глава 1. Становлення корпорацій
Глава 2. Становлення корпоративного права
Формування корпоративного права ЄС.
Глава 3. Становлення корпоративного управління
РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
Глава 2. Корпоративна власність
РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси
Глава 2. Учасники корпоративних відносин
Глава 3. Специфічні суб’єкти корпоративного управління
РОЗДІЛ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Глава 1. Формування та визначення компетенції органів корпорації: загальні проблеми
Глава 3. Наглядова рада товариства
Глава 4. Виконавчий орган товариства
Глава 5. Контроль за діяльністю органів товариства
Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління
РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
Глава 2. Принципи корпоративного управління щодо правового статусу АТ, порядку його створення і формування та правового режиму майна
Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів
Глава 4. Принципи корпоративного управління щодо органів АТ

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління - 2014 год
  2. Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник - 2009 год
  3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2009 год
  4. Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства - 2007 год
  5. Петрик И.И.. Документальная информация о хозяйственных обществах в Украине - 2003 год
  6. Блюмхардт Александр. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - 2002 год
  7. В.И. Семчик. Кооперативне право - 1998 год
  8. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. - 0000 год