<<

Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

<< |
Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді
Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління - 2014 год
  2. Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник - 2009 год
  3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2009 год
  4. Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства - 2007 год
  5. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія - 2007 год
  6. Петрик И.И.. Документальная информация о хозяйственных обществах в Украине - 2003 год
  7. Блюмхардт Александр. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - 2002 год
  8. В.И. Семчик. Кооперативне право - 1998 год