<<
>>

Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

ЮРИДИЧНА АБЕТКА ПІДПРИЄМЦЯ

<< | >>
розділ і ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
Основна інформація про акції акціонерних товариств
розділ 2 2.1 Акционери
розділ з СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
розділ 4 як здійснюється УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління - 2014 год
  2. Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник - 2009 год
  3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2009 год
  4. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія - 2007 год
  5. Петрик И.И.. Документальная информация о хозяйственных обществах в Украине - 2003 год
  6. Блюмхардт Александр. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - 2002 год
  7. В.И. Семчик. Кооперативне право - 1998 год
  8. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. - 0000 год