<<
>>

Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах

У спеціальній літературі[80, с. 72; 30, с. 21-22] зазначається, що основними формами забезпечення особистої безпеки працівника ОВС є:

• Спеціально-тактичні – навчання основам професійної діяльності, майстерному володінню зброєю, спеціальними засобами і засобами зв’язку та індивідуального захисту; формування готовності до застосування зброї і засобів активної оборони в екстремальних ситуаціях.

• Педагогічні – індивідуальні бесіди, наставництво, аналіз виконання оперативно - службових завдань із позицій дотримання особистої безпеки; навчання операційно-тактичним і психологічним прийомам поведінки у різноманітних ситуаціях оперативно – службової діяльності.

• Психологічні – вивчення індивідуально-психологічних особливостей працівників і прогнозування їх поведінки в екстремальних ситуаціях; проведення практичними психологами психокорекційної роботи; формування мотиву професійного зростання, нерозривно пов’язаного з дотриманням заходів особистої безпеки.

Погоджуючись в цілому з таким підходом до визначення форм забезпечення особистої безпеки працівників ОВС, наголосимо, що якісним змінам у питанні, що розглядається, сприяло би більш широке визначення таких форм та доповнення їх переліку з урахуванням вітчизняних та світових тенденцій у правоохоронній діяльності.

Іншими словами, форми і методи забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ лише тоді будуть ефективними, коли будуть відповідати вимогам сьогодення.

У наведеному переліку форм забезпечення безпеки працівників ОВС на першому місці справедливо розміщено навчання основам професійної діяльності. Аналіз діяльності ВНЗ МВС та практичних підрозділів органів внутрішніх справ дозволяє зробити висновок, що питання забезпечення особистої безпеки правоохоронців розглядаються та відпрацьовуються при розгляді відповідних тем з фізичної (спеціальної фізичної підготовки), вогневої підготовки, психології, тактики, кримінального права, адміністративного права та інших дисциплін.

Водночас, слід зазначити, що цілісної картини щодо дій в умовах, небезпечних для життя та здоров’я у працівників ОВС при такому

підході немає. На нашу думку, таке положення справ могло би бути виправлено введенням до навчальних програм спеціальної навчальної дисципліни

«Професійна підготовка до дій в екстремальних умовах», як це зроблено, наприклад, у навчальних закладах МНС (нині – ДСНС) України.

До такої навчальної дисципліни доцільно було б включити наступні теми:

• загальна характеристика екстремальних ситуацій;

• фактори ризику в екстремальних ситуаціях;

• психологічні реакції людей в екстремальних ситуаціях;

• особливості поведінки людей у різноманітних екстремальних ситуаціях;

• психологія груп в екстремальних ситуаціях;

• особливості екстремальних ситуацій, пов’язаних з протидією правопорушникам;

• екстремально-професійна підготовка;

• методика постекстремальної підготовки.

Першим етапом впровадження такої дисципліни у навчальний процес ліцеїв та вищих навчальних закладів МВС є викладання курсу «Основи протистояння правопорушникам в екстремальних умовах» на курсах підвищення кваліфікації Академії управління МВС (пізніше - Навчально- наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ). Протягом трьох навчальних занять молоді правоохоронці знайомляться з природою екстремальної ситуації, основами фізичного, психічного та правового виживання в умовах протидії правопорушникам, сучасними технологіями самозахисту, контролю поведінки нападника та затримання правопорушників. Заслуговує на увагу також підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах в процесі професіонально – психологічного тренінгу [21, с. 9–12].

В умовах скорочення чисельності особового складу ОВС хороші результати в навчанні особового складу навичкам нейтралізації небезпечних чинників можуть бути досягнуті під час залучення до навчального процесу громадських організацій. Позитивним прикладом співробітництва таких організацій з правоохоронними органами є проведення науко-практичних семінарів з проблем виживання правоохоронців в екстремальних умовах, які проводяться Українською поліцейською автомобільною корпорацією спільно з іншими громадськими організаціями та правоохоронними органами.

Зазначені науково-практичні семінари – це система теоретичних та практичних занять із фізичної та вогневої підготовки, психології екстремальних ситуацій, кримінального права, адміністративної діяльності та інших навчальних дисциплін. Таким чином на семінарах проводиться цілеспрямована робота з опорно-руховим апаратом, когнітивною та емоційно-вольовою сферою

65

працівника у якого напрацьовуються навички фізичного, психологічного та правового виживання в екстремальних умовах. Навіть при проведенні одно- дводенних семінарів на підсвідомості бійців правопорядку записується інформація про найбільш ефективні засоби вирішення службових завдань в екстремальних умовах.

Необхідно наголосити, що навчання ефективній поведінці в умовах загрози особистій безпеці лише тоді буде ефективним, коли буде поєднувати теоретичні та практичні заняття та спиратиметься на сучасні досягнення в галузі забезпечення особистої безпеки, передовий досвід правоохоронних органів інших країн, розробки громадських, в тому числі спортивних організацій.

<< | >>
Источник: Б. Б. Шаповалов, М. Х. Хасанов, В. С. Бажанюк. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ.. 2015

Еще по теме Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах:

 1. Тема 4. Теоретичні основи підготовки до безпечної діяльності майбутніх працівників в екстремальних умовах
 2. Тема 5. Особливості використання форм та методів безпечної діяльності в екстремальних умовах в процесі підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
 3. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при вході в будівлю та огляді приміщень
 4. Тема 6. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів в окремих тактичних ситуаціях
 5. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при реагуванні на сімейні конфлікти
 6. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при спілкуванні з особами, в неадекватному психічному стані
 7. Б. Б. Шаповалов, М. Х. Хасанов, В. С. Бажанюк. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ., 2015
 8. Тема 7. Діагностика психологічної готовності працівників до дій в екстремальних умовах
 9. Особливості підготовки майбутніх правоохоронців до безпечної діяльності в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з протидією правопорушенням
 10. Особливості екстремальних ситуацій, характерних для діяльності працівників правоохоронних органів
 11. Особливості підготовки майбутніх правоохоронців до безпечної діяльності в екстремальних ситуаціях техногенного та природного характеру
 12. Методи забезпечення безпечної діяльностіпрацівників правоохоронних органів
 13. Небезпека негативних правових наслідків застосування працівниками правоохоронних органів сили в екстремальних умовах
 14. 4.1. Форми діяльності публічної адміністрації
 15. § 2. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності
 16. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 17. 2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті