<<
>>

Вступ

Ознакою сучасного життя в будь-якій країні світу є небезпека для життя та здоров’я громадян. Стихійні лиха, технологічні катастрофи, аварії, соціальні потрясіння можуть увірватися у життя будь-якої людини в будь-який момент.

Людина, опинившись у небезпеці, шукає захист у людей певних професій – міліціонерів, рятівників. Вони часто першими опиняються на місці пригоди, або прибувають туди за викликом, а отже вимушені вживати заходів для нейтралізації небезпечних факторів оточуючого середовища. Особлива місія під час виникнення особливих умов покладається на лікарів, психологів, працівників транспорту, комунальної сфери. Все це підкреслює важливість спеціальних заходів, в тому числі і психолого-педагогічних, спрямованих на забезпечення безпечної діяльності тих, чия робота відбувається в особливих (екстремальних) умовах.

Дослідження вчених переконливо доводять, що на працівників, які діють в екстремальних умовах, окрім загальних для пересічних громадян чинників небезпеки, діють специфічні професійні чинники. Їх діяльність характеризується значними фізичними та психічними навантаженнями, необхідністю прийняття відповідальних рішень в умовах дефіциту часу та інформації, протидіяти озброєному та груповому нападу, масовим порушенням громадського порядку. Такі умови є екстремальними. Окрім цього, навіть звичайна робота поліцейських (працівників міліції) – огляд місця події, опитування потенційних свідків, проведення допиту, обшуку, регулювання дорожнього руху, патрулювання, тощо містять в собі потенційну небезпеку, а тому теж є екстремальними.

Отже, проблеми забезпечення особистої безпеки працівників ризиконебезпечних професій взагалі, а в екстремальних ситуаціях, зокрема, є доволі актуальними.

Питанням забезпечення фізичної безпеки працівників правоохоронних органів присвячувались роботи майстрів бойових мистецтв різних країн. Питання техніки та тактики дій правоохоронців в екстремальних умовах розглядалися у працях Н.

М. Ознобішина, В. А. Спирідонова, Л. М. Українця, І. Шмигіна, М. Лонсдейла, С. Франко, Р. Рейла та інших.

Останнім часом, проблемі забезпечення психологічної безпеки представників ризиконебезпечних професій, до яких безперечно відноситься професійна діяльність з забезпечення громадського порядку, боротьби із злочинністю та захисту прав людей, стало предметом досліджень вчених та практиків. Це питання висвітлювалось в роботах Д. О. Александрова, Д. О. Беззубова, В. О. Заросила, Ю. Б. Ірхіна, М. М. Козяра В. О. Лефтерова,

І. І. Приходька, О. В. Тимченка, О. В. Шаповалова, С. І. Яковенка та інших. Екстремальні ситуації та екстрим-фактори досліджували І. Г. Гаврилець, Л. О. Катаєв-Смик, В. О. Конторович, О. І. Крукович, В. Г. Ромек, Г. Сельє, Н. В. Тарабрина та інші. Однак, слід зауважити, що системного дослідження проблем безпечної діяльності працівників ризиконебезпечних професій не проводилось, а деякі суттєві складові цього феномену вивчені недостатньо.

Тому нами здійснена спроба, на базі нашого досвіду педагогічної та правоохоронної діяльності і аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури, сформувати систему знань про екстремальні ситуації та умови безпечної діяльності працівників за таких умов.

Навчальний посібник являє собою курс лекцій з шести взаємопов’язаних тем, що розкривають сучасні погляди вчених на проблему. Кожна лекція підкріплюється практичними заняттями та переглядом відео матеріалів за тематикою екстремальних ситуацій. Теоретичні положення, викладені у посібнику доповнені описом методики дослідження готовності працівників до дій в екстремальних умовах.

Мета навчального посібника – сформувати у працівників загальну уяву про безпечну діяльність в екстремальних умовах та ознайомити їх з матеріалами досліджень проблем екстремального впливу на людину.

Завдання навчального посібника – озброїти працівників сучасними

технологіями зниження негативного впливу екстремальних ситуацій на людський організм.

Тож, запропонований посібник є спробою викладення теоретичних положень стосовно екстремальних ситуацій та практичних рекомендацій щодо безпечної поведінки працівників в екстремальних умовах.

<< | >>
Источник: Б. Б. Шаповалов, М. Х. Хасанов, В. С. Бажанюк. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ.. 2015

Еще по теме Вступ:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП